Arbejder du som freelancer? Hvad skal du være opmærksom på?

Når du arbejder freelance, er du ikke ansat hos en fast arbejdsgiver. Du udfører en opgave for en virksomhed eller en kunde. Din betaling afregner du direkte med din kunde, og din løn består derfor af det salær, du får for din opgave. Det kan være svært at sætte prisen på en opgave, men husk at indregne alle faste udgifter i timelønnen, herunder feriepenge, lokaleudgifter osv., alt efter hvad der er aktuelt.

Som freelancer kan du have status som lønmodtager, lønmodtager med bi-beskæftigelse eller selvstændig. Hvis du har status som lønmodtager, er du bedst dækket ind i tilfælde af ledighed, sygdom og barsel.  Det er skattereglerne, som afgør, om du er lønmodtager eller selvstændig.

Som freelancer skal du huske, at du skal være momsregistreret, hvis din omsætning er på mere end 50.000 kr. om året, og dit arbejde er momspligtigt. Du skal også selv indberette din indtægt til Told og Skat, sørge for afregning af diverse bidrag, pensioner og lignende. Der er et stor papirarbejde forbundet med at være freelancer, så det er en god ide at alliere sig med en revisor, så det ikke bliver papirarbejdet, der kvæler det gode initiativ.

Er du selvstændig freelancer, kan du have en del skattemæssige fordele, da alle driftsudgifter kan trækkes fra, og du kan eventuelt benytte VSO – virksomhedsskatteordningen. Her skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge, før du er stoppet helt med din virksomhed og har solgt dit eventuelle udstyr. Du er heller ikke dækket ind af Lønmodtagerens Garantifond. Det betyder, at hvis din kunde går konkurs, har du tabt dine penge.

Hvis du skal bruge en a-kasse, så har Kristelig A-kasse har en afdeling specielt for selvstændige.

På Startvæksts hjemmeside er der mange guldkorn at hente, hvis man har planer om at arbejde freelance.

På JobIndex kan du også finde materiale om freelancearbejde.

På www.skat.dk finder du de aktuelle regler for moms og skatteafregning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *